Милан Христев
Галерия За мен Контакти
 
 
 
Photo


 
 
Ефес е бил един от най важните и древни гръцки градове в Мала Азия, днес в Турция. Разположен е на Егейско море.Известен е още през 2 хилядолетие пр. н.е. от тексти на хетитите и е идентично с Апаса – важен център на хетитите и микенската култура.

< ^ >; Автоматична смяна Вкл. / Изкл.

anavi©2006